Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2005
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Russische Tourenwagen
Meisterschaft
Light
Quelle:
AVTOSPORT Magazin

NGS Lada


 
2006
Termine-Dates-сроки
13./14.Mai
Newaring (I.)
28.Mai
Vorobyeny Gory (II.)
10./11.Juni
Newaring (III.)
1./2.Juli
Newaring (IV.)
5./6.August
Mjatschkovo (V.)
2./3.September
Vorobyeny Gory (VI.)
23./24.September
Mjatschkovo (VII.)
   Endstand:
   1. Markin 169
2. Stepanov 169
3. Sotnikov 168
4. Chathushenko 149
5. Chabarov 135
6. Nikolajev 132
7. Karetnikov 126
8. Chuwajev 125
9. Tjagunov 115
10. Sewastjanov 113
11. Barabin 112
12. Krylov 99
13. Kakabadse 99
14. Agapov 98
15. Smolskie 98
16. Zimbalov 80
17. Malejev 75
18. Kaminskie 72
19. Rjabov 56
20. Wojennnov 50
21. Labasov 47
22. Shompolov 44
23. Sadredinov 42
24. Shulmejster 41
25. Nushdin 40
26. Grusdjev 39
27. Pevzov 22
28. Wetrunov 16
29. Sidorov 14
30. Pavlovskie 11
  
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 

Russische Tourenwagen Meisterschaft 2006
Klasse TOURING LIGHT
zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Russland
 
»2012   »2011   »2010   »2009   »2008   »2007   »2005   »2004
| Newaring I | Vorobyevy Gory I | Newaring II | Newaring III | Mjatschkovo I | Vorobyevy Gory II | Mjatschkovo II |
Startliste
St.Nr.NameAuto/Team
1 Sotnikov,Alexander Citroen S2Dynamo
3 Chabarov,Sergej Citroen S2 Megafon
5 Chuwajev,Maxim Citroen S2 Megafon
6 Kosjawin Roman Lada 21124Lada Motorsport
7 Zimbalov,Maksim VW Polo GTi Sport Garage
8 Pevzov,Dimitrie VW Polo GTi RUS LAN
9 Sadredinov,Timur VW Polo GTi Sport Garage
10 Krylow,Sergej VW Polo GTi Sport Garage
11 Karetnikov,Jewgeni Citroen S2Dynamo
12 Malejev,Vjatcheslav Citroen C2Kaluga
13 Agapov,Nikolai Citroen Saxo VTSDynamo
15 Markin,Anton Citroen Saxo VTS Dynamo
18 Shulmejster,Boris VW Polo GTi RUS LAN
17 Smolzkie,Viktor VW Polo GTiSport Garage
19 Wetrunov,Jevgeni privat
21 Elisejeva,Tatjana VW Polo GTiGolden Motors
22 Chatjushenko,Nikita Citroen Saxo VTSDynamo
23 Barabin,Michael VW Polo GTiM-Technik
27 Stepanov,Michael VW Polo GTi RUS LAN
30 Nikolajew,Andrej VW Polo GTi Instant/Sport Garage
34 Spiridonov,Maksim VW Golf GTiprivat
35 Pavlowskie,Arkadi Ford Fiestaprivat
35 Tjagunov,Michael VW Polo GTiMASTER Sport
44 Shemjakina,Veronika VW Polo GTiSport Garage
50 Shompolov,Dimitri VW Polo GTiprivat
52 Sidorov,Dimitri VAZ 2112M-Technik
55 Kaminski,Viktor VW Polo GTiEkwanet Sport
71 Rjabov,Sergej Citroen S2Kaluga
77 Kosatschenko,Oksana VW Polo GTi SportGarage
83 Sewastjanov,Andrej Citroen C2Dynamo
88 Wojennov,Vladimir VW Polo GTi M-Technik
92 Kakabadse,David VW Polo GTi Golden Motorsport
93 Elisejeva,Tatjana VW Polo GTi Golden Motorsport
1. Newaring St.Petersburg
13.-14.5.2006, 25 Runden
1 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS 35:29.627
2 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI 35:39.946
3 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta 35:40.445
4 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
5 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
6 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS
7 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS
8 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
9 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
10 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI
11 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
12 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
13 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
14 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
15 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
16 Chabarov,Sergej RUS Citroen S2
17 Sidorov,Dimitri RUS VAZ 2112
18 Agapov,Nikolai RUS VW Golf IV DNF
19 Kaminski,Viktor RUS VW Polo GTI DNF
DNS Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
DNS Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
DNS Kosachenko,Oksana RUS  VW Polo GTI
DNS Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS
DNS Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
DNS Shemjakina,Veronika RUS VW Polo GTI
DNS Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
DNS Spiridonov,Maksim RUS VW Polo GTI
DNS Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
schnellste Runde:
Krylov 1:21.145=118.449km/h
2. Vorobyevy Gory Moskau
27.-28.5.2006
Rennen 33 Runden
1 Chathushenko,Nikita RUS  Citroen Saxo VTS 48:08.730
2 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta 48:08.811
3 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI 48:17.995
4 Agapov,Nikolai RUS VW Golf IV
5 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
6 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2
7 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
8 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
9 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI
10 Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS
11 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
12 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS
13 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
14 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
15 Wetrunov,Jevgeni RUS
16 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
17 Kaminski,Viktor RUS VW Polo GTI
18 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
19 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI DNF
20 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI DNF
21 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI DNF
22 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI DNF
23 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS DNF
24 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI DNF
3. Newaring St.Petersburg
10.-11.6.2006
25 Runden
1 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 39:34.752
2 Shulmejster,Boris RUS  VW Polo 39:41.803
3 Sadredinov,Timur RUS VW Polo 39:43.446
4 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
5 Agapov,Nikolai RUS Citroen Saxo VTS
6 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
7 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
8 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
9 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2
10 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
11 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
12 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI
13 Kaminski,Viktor RUS VW Polo GTI
14 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS
15 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI
16 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
17 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI DNF
18 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta DNF
19 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS DNF
20 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS DNF
21 Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS DNF
22 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI DNF
23 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS DNF
4. Newaring St.Petersburg
1.-2.7.2006
25 Runden
»Rennbericht
1 Sadredinov,Timur RUS  VW Polo34:58.815
2 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta 35:12.737
3 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 35:13.563
4 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
5 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS
6 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI
7 Shulmejster,Boris RUS VW Polo
8 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2
9 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
10 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
11 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
12 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
13 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
14 Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS
15 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
16 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
17 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
18 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
19 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
20 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI
21 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
22 Labasov,Vladimir RUS BMW E46 320i DNF
23 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI DNF
schnellste Runde:
Sadredinov 1:21.291
5. Mjatschkovo Moskau
5.-6.8.2006, 20 Runden
1 Sadredinov,Timur RUS  VW Polo 39:43.132
2 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 39:49.901
3 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI 40:04.453
4 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
5 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
6 Labasov,Dmitrie RUS
7 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
8 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
9 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
10 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
11 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
12 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI DNF
13 Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS DNF
14 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI DNF
15 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI DNF
16 Kaminski,Viktor RUS VW Polo GTI DNF
17 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS DNF
18 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS DNF
19 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS DNF
20 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS DNF
21 Agapov,Nikolai RUS VW Golf IV DNF
22 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2 DNF
23 Kiki,Firas RUS DNF
schnellste Runde:
Sadredinov 01:54.827
6. Vorobyeny Gory Moskau
1.-2.9.2006, 32 Runden
1 Markin,Anton RUS  Citroen C2 VTS 43:03.577
2 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI 43:48.807
3 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI 43:51.981
4 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
5 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
6 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2
7 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
8 Agapov,Nikolai RUS VW Golf IV
9 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
10 Labasov,Dmitrie RUS
11 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
12 Malejev,Vjacheslav RUS Citroen C2 VTS
13 Nushdin,Sergej RUS Lada 21106
14 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
15 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
16 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
17 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
18 Shulmejster,Boris RUS VW Polo
19 Kaminski,Viktor RUS VW Polo GTI
20 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
21 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
schnellste Runde:
Chuwajev 01:13.605
7. Mjatschkovo Moskau
23.-24.9.2006
1 Markin,Anton RUS Citroen C2 VTS
2 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS
3 Krylov,Sergej RUS VW Polo GTI
4 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
5 Shulmejster,Boris RUS VW Polo
6 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
7 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
8 Chabarov,Sergej RUS Citroen C2
9 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106
10 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
11 Sewastjanov,Andrej RUS Citroen C2 VTS
12 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
13 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
14 Agapov,Nikolai RUS VW Golf IV
15 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
16 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
17 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
18 Kaminski,Viktor RUS  VW Polo GTI
19 Smolskie,Viktor RUS VW Polo GTI
20 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
21 Kakabadse,David RUS VW Polo GTI