Home - Russia - RTCC »Kontakt »Impressum/Disclaimer »Datenschutz
puru.de Motorsport Home News Kalender Galerie Fahrer Fahrzeuge Rennstrecken Kontakt Links Impressum
                       
Russian Touring Car Championship 2011
Russische Tourenwagen Meisterschaft 2011
2017 2016 2015 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Russische Tourenwagen Meisterschaft
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Russische Tourenwagen Light Meisterschaft
2008 2007 2006 2005 2004
Russische Tourenwagen Super Production Meisterschaft
2008 2007 2006 2005
Russische Meisterschaft National
2008 2007 2006 2003
| Gesamt |
| Smolensk I | Kursk | Nishni Novgorod | Kasan | Lushniki | St.Peterburg | Smolensk II |
`
Gesamtwertung Touring+SP
1. Frolov 1097
2. Ukhov 1010
3. Rjabov 893
4. Radoshnov 715
5. Dobrowolski 575
6. Strelchenko 558
7. Kvitka 557
8. Nikolajev 519
9. Kozankov (1.SP) 479
10. Popov 351
11. Cherevan (2.SP) 317
12. Jerjomin 290
13. Artiushin (3.SP) 288
14. Zasadych (4.SP) 254
15. Semenchjov (5.SP) 198
16. Minnichanov 176
17. Rajev (6.SP) 127
18. Kritschewski (8.SP) 117
19. Smetsky 105
20. Lwov (7.SP) 103
21. Karmanow 73
22. Bachanov (10.SP) 59
23. Jushin (9.SP) 37
24. Shurin (12.SP) 10
Aleksandr Sheltov (11.SP)
Gesamtwertung Touring Light + National
1. Sotnikov 1334
2. Shulmeyster 1021
3. Mitjajev 941
4. Nushdin 882
5. Gratshev 860
6. Kalmanovich 628
7. Meshtscharjakov (1.Nat) 607
8. Donchenko 574
9. Mesenzev (2.Nat) 533
10. Salnikov 462
11. Malejev (3.Nat) 358
12. Kubasov (4.Nat) 309
13. Kobenko 293
14. Golzova (5.Nat) 248
15. Koronatov (6.Nat) 236
16. Ovcharov 167
17. Juditzkie (7.Nat) 156
18. Karetnikov 129
19. Meites (8.Nat) 117
20. Wolkov 114
21. Savatejev (9.Nat) 106
22. Ryshanushkin 90
23. Chaban (10.Nat) 90
24. Degtjarev (11.Nat) 64
25. Kusmin 62
26. Fattachov (12.Nat) 55
27. Jonin (13.Nat) 46
28. Saposhnikov (14.Nat) 36
29. Lev Nikitin (15.Nat)27
30. Ismakov (16.Nat) 0
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta29:13.430
2 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta29:16.815
3 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta29:19.354
4 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina29:21.004
5 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta29:29.915
6 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina29:31.123
7 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina30:06.298
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina30:09.064
9 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina30:10.369
10 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina30:13.837
11 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina30:20.681
12 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 210730:23.995
13 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT1 Rd. zur.
14 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
15 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada KalinaDNF
16 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault DNF
DNS Vladimir Ismakov RUS NATIONAL Lada Kalina
schnellste Runde: Sotnikov 1:45.362 = 114.702 km/h
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta26:37.589
2 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta26:44.609
3 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta27:09.804
4 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina27:11.373
5 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta27:12.006
6 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina27:26.371
7 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina27:26.510
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
12 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT4 Rd. zur. (NC)
13 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 2107DNF
14 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada KalinaDNF
15 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
16 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault DNF
17 Vladimir Ismakov RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
schnellste Runde: Sotnikov 1:45.341 = 114.72 5km/h
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1, 15 Runden
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 28:33.292
2 Aleksandr Frolov RUS TOURING28:34.769
3 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat SC 28:37.509
4 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 28:52.081
5 Andrej Smetsky RUS TOURING Seat SC 28:59.971
6 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 29:24.853
7 Andrej Artiushin RUS SP Honda 29:30.626
8 Andrej Nikolajev RUS TOURING BMW E90 29:38.716
9 Michail RajevRUS SP Honda 29:47.251
10 Viktor Kozankov RUS SP Honda Marino 30:14.621
11 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 30:14.793
12 Juri Semenchjov RUS SP Honda 30:15.555
13 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SCDNF
14 Vasilie Kritschewski RUS SP DNF
15 Maksim Popov RUS TOURING BMW DNF
DNS Vladimir Cherevan RUS SP Honda
schnellste Runde: Frolov 1:38.847 = 122.262 km/h
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 2, 14 Runden
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING24:58.972
2 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 25:14.132
3 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 25:16.881
4 Andrej Nikolajev RUS TOURING BMW E90 25:22.130
5 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC25:26 182
6 Maksim Popov RUS TOURING BMW 25:35.197
7 Andrej Smetsky RUS TOURING Seat SC 25:43.267
8 Viktor Kozankov RUS SP Honda Marino 26:24.279
9 Vladimir Cherevan RUS SP Honda 26:32.328
10 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 26:35.535
11 Andrej Artiushin RUS SP Honda 1 Rd. zur.
12 Juri Semenchjov RUS SP Honda 1 Rd. zur.
13 Vasilie Kritschewski RUS SP 6 Rd. zur. (NC)
14 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat SC DNF
15 Michail RajevRUS SP Honda DNF
DQ Oleg KvitkaRUS TOURING BMW
schnellste Runde: Ukhov 1:39.030 = 122.036 km/h
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 30:56.869
2 Aleksandr Frolov RUS TOURING30:59.030
3 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC31:14.287
4 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING 31:14.598
5 Maksim Popov RUS TOURING BMW 31:15.818
6 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 31:21.809
7 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 31:47.222
8 Viktor Kozankov RUS SP Honda Marino 31:47.554
9 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat SC 1 Rd. zur.
10 Andrej Artiushin RUS SP Honda 1 Rd. zur.
11 Vasilie Kritschewski RUS SP 1 Rd. zur.
12 Juri Semenchjov RUS SP Honda 1 Rd. zur.
13 Vladimir Cherevan RUS SP Honda DNF
DNS Michail RajevRUS SP Honda
schnellste Runde: Ukhov 1:19.478
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 28:19.207
2 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 28:22.300
3 Aleksandr Frolov RUS TOURING28:26.126
4 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 28:33.295
5 Viktor Kozankov RUS SP Honda Marino 28:34.404
6 Maksim Popov RUS TOURING BMW 1 Rd. zur.
7 Vladimir Cherevan RUS SP Honda 1 Rd. zur.
8 Andrej Artiushin RUS SP Honda 1 Rd. zur.
9 Vasilie Kritschewski RUS SP 1 Rd. zur.
10 Juri Semenchjov RUS SP Honda 1 Rd. zur.
11 Michail RajevRUS SP Honda 1 Rd. zur.
12 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat SC 1 Rd. zur.
13 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING DNF
14 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SCDNF
schnellste Runde: Frolov 1:19.682
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta31:23.363
2 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina31:25.438
3 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina31:29.822
4 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina31:39.687
5 Juri OvcharovRUS LIGHT 32:08.562
6 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta32:13.411
7 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina32:14.113
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 1 Rd. zur.
12 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
14 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada Kalina4 Rd. zur.
15 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21075 Rd. zur.
16 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford FiestaDNF
17 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford FiestaDNF
18 Vladislav Kusmin RUS LIGHTDNF
19 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHTDNF
schnellste Runde: Sotnikov 1:24.378
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta29:50.519
2 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina29:51.228
3 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina29:53.549
4 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta29:57.169
5 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta29:57.605
6 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina30:36.805
7 Juri OvcharovRUS LIGHT 31:15.795
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT2 Rd. zur.
12 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21076 Rd. zur.
13 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 6 Rd. zur.
14 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada KalinaDNF
15 Vladislav Kusmin RUS LIGHTDNF
16 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford FiestaDNF
17 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada KalinaDNF
18 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
19 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
schnellste Runde: Sotnikov 1:23.780
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1, 10 Runden (Rennabbruch wegen Unwetter)
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC17:53.906
2 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 320i E46 17:55.729
3 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 320i E46 17:56.055
4 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 17:57.568
5 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 18:36.477
6 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 18:56.749
7 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 19:01.107
8 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 19:04.017
9 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 19:06.778
10 Vadim Bachanov RUS SP Honda Civic 19:36.714
11 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 19:39.626
12 Maksim Popov RUS TOURING BMW 320 1 Rd. zur.
13 Andrej Nikolajev RUS TOURING Seat Leon SC 1 Rd. zur.
14 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
15 Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
16 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 DNF
17 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SCDNF
18 Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E90DNF
schnellste Runde: Frolov 1:42.143
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 2, 16 Runden
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC32:00.518
2 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 32:19.924
3 Maksim Popov RUS TOURING BMW 320 32:29.615
4 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 320i E46 32:34.215
5 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 32:39.935
6 Andrej Nikolajev RUS TOURING Seat Leon SC 33:02.374
7 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 320i E46 33:09.313
8 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 33:21.156
9 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 33:33.390
10 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC33:39.511
11 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 34:11.676
12 Vadim Bachanov RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
13 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 1 Rd. zur.
14 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
15 Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
16 Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E905 Rd. zur.
17 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic DNF
18 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 DNF
schnellste Runde: Frolov 1:44.436
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1, 16 Runden
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta35:41.271
2 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta35:41.949
3 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina35:42.194
4 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina35:50.972
5 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta35:55.505
6 Aleksej WolkovRUS LIGHT VW Polo GTI 36:04.027
7 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina36:04.701
8 Juri OvcharovRUS LIGHT VW Polo GTI 36:09.960
9 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta36:30.249
10 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina36:43.728
11 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina37:13.292
12 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina37:30.153
13 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-2737:42.069
14 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina37:50.020
15 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina37:55.645
16 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
17 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 1 Rd. zur.
18 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
19 Aleksej Chaban RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
20 Damir JoninRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
21 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina4 Rd. zur.
22 Vladislav Kusmin RUS LIGHT VW Polo GTIDNF
DNS Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTI
schnellste Runde: Nushdin 2:02.559
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2, 16 Runden
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta29:46.283
2 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta30:12.664
3 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina30:13.626
4 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina30:19.067
5 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina30:25.019
6 Vladislav Kusmin RUS LIGHT VW Polo GTI30:34.372
7 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta31:09.713
8 Aleksej WolkovRUS LIGHT VW Polo GTI 31:10.492
9 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta31:17.599
10 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
12 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
14 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-271 Rd. zur.
15 Aleksej Chaban RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
16 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
17 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
18 Damir JoninRUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
19 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
20 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 4 Rd. zur.
21 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 2107DNF
22 Juri OvcharovRUS LIGHT VW Polo GTI DNF
DNS Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTI
schnellste Runde: Gratshev 1:50.053
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1, 15 Runden
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 28:56.806
2 Rustam Minnichanov RUS TOURING Seat Leon TDI 28:58.752
3 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC28:58.934
4 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC29:16.871
5 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 29:21.533
6 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 29:21.709
7 Maksim Popov RUS TOURING BMW 320 29:22.096
8 Andrej Nikolajev RUS TOURING Seat Leon SC 29:22.824
9 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC29:34.014
10 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 29:57.834
11 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 30:02.320
12 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 30:08.811
13 Andrej Jushin RUS SP 30:19.847
14 Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic30:22.536
15 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
16 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 320i E46 DNF
17 Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46 DNF
18 Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E90DNF
20 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 DNF
schnellste Runde: Frolov 1:32.220
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 2, 15 Runden
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC23:21.644
2 Rustam Minnichanov RUS TOURING Seat Leon TDI 23:27.222
3 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 23:34.773
4 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 23:41.831
5 Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E9023:46.019
6 Andrej Nikolajev RUS TOURING Seat Leon SC 23:52.723
7 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 23:55.225
8 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC24:00.077
9 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 24:06.479
10 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC24:14.561
11 Maksim Popov RUS TOURING BMW 320 24:16.279
12 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 320i E46 24:36.497
13 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 24:37.435
14 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 24:49.046
15 Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
16 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
17 Andrej Jushin RUS SP 1 Rd. zur.
18 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic DNF
19 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 DNF
DNS Michael Zasadych RUS SP BMW 320 E46
schnellste Runde: Kvitka 1:32.040
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1, 15 Runden
1 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta30:50.216
2 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta30:52.791
3 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta30:55.022
4 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina30:57.984
5 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina31:11.721
6 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina31:37.914
7 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina31:40.538
8 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-2731:45.792
9 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina31:46.722
10 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina31:56.094
11 Rafael FattachovRUS NATIONAL Lada Kalina31:58.686
12 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina32:03.967
13 Aleksej Degtjarev RUS NATIONAL Lada Kalina32:08.447
14 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina32:24.838
15 Aleksej Chaban RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
16 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 1 Rd. zur.
17 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
18 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
19 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford FiestaDNF
20 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTIDNF
21 Damir JoninRUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
22 Nikita SaposhnikovRUS NATIONAL Lada KalinaDNF
DQ Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina
schnellste Runde: Gratshev 1:39.246
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2, 15 Runden
1 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina26:52.887
2 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta26:54.256
3 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta26:56.774
4 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta27:09.377
5 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina27:23.471
6 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-2727:42.393
7 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina27:43.181
8 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina27:43.845
9 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta27:49.648
10 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina27:52.957
11 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 210728:01.304
12 Nikita SaposhnikovRUS NATIONAL Lada Kalina28:23.631
13 Aleksej Degtjarev RUS NATIONAL Lada Kalina28:35.642
14 Aleksej Chaban RUS NATIONAL Lada Kalina28:46.085
15 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
16 Damir JoninRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
17 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTI2 Rd. zur.
18 Rafael FattachovRUS NATIONAL Lada Kalina4 Rd. zur.
19 Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault 4 Rd. zur.
20 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada KalinaDNF
21 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
22 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada KalinaDNF
23 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
schnellste Runde: Sotnikov 1:39.197
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1, 25 Runden
1 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina39:48.023
2 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina39:54.614
3 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta40:12.244
4 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta40:12.890
5 Jevgeni Karetnikov RUS LIGHT Lada Kalina40:19.960
6 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina40:29.104
7 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
8 Aleksandr ArtjemevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta2 Rd. zur.
10 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
11 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21072 Rd. zur.
12 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina4 Rd. zur.
13 Igor Skus UKR LIGHT Ford FiestaDNF
14 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
15 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
16 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTIDNF
DNS Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault
DNS Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina
DNS Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina
schnellste Runde: Mitjajev 1:21.759
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta27:19.540
2 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina27:21.627
3 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina27:24.761
4 Jevgeni Karetnikov RUS LIGHT Lada Kalina27:50.333
5 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta27:58.311
6 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina28:16.753
7 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina28:29.905
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina28:30.936
9 Aleksandr ArtjemevRUS NATIONAL Lada Kalina28:36.632
10 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina28:37.705
11 Igor Skus UKR LIGHT Ford Fiesta1 Rd. zur.
12 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
14 Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT VW Polo GTIDNF
DNS Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault
DNS Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina
DNS Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina
DNS Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina
DNS Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta
schnellste Runde: Sotnikov 1:20.960
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1, 23 Runden
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 33:21.105
2 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 33:21.337
3 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC33:31.721
4 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 33:35.770
5 Andrej Nikolajev RUS TOURING BMW E90 33:37.255
6 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 33:41.773
7 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 33:53.339
8 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC34:06.737
9 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 34:16.729
10 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
11 Vasilie Kritschewski RUS SP 1 Rd. zur.
12 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 3 Rd. zur.
13 Pavel Shurin RUS SP VW Golf 6 Rd. zur.
14 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SCDNF
DNS Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic
DNS Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E90
schnellste Runde: Rjabov 1:20.514
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 2, 17 Runden
1 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 27:50.333
2 Andrej Nikolajev RUS TOURING Seat Leon SC 27:51.029
3 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 27:52.177
4 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC27:52.878
5 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 27:54.348
6 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 28:03.958
7 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC28:08.585
8 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 28:11.153
9 Vasilie Kritschewski RUS SP 28:11.486
10 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 28:12.241
11 Juri Semenchjov RUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
12 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 DNF
13 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic DNF
DNS Pavel Shurin RUS SP VW Golf
DNS Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC
DNS Pawel Karmanow RUS TOURING BMW 320si E90
schnellste Runde: Strelchenko 1:20.329
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta16:13:453
2 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta16:13:499
3 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta16:13:574
4 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina16:13:577
5 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta16:14:146
6 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina16:14:211
7 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina16:14:325
8 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
12 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-271 Rd. zur.
13 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
14 Aleksandr ArtjemevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
15 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
16 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
17 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
schnellste Runde: Kalmanovich 1:38.586 = 112,251 km/h
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta18:30:292
2 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina18:30:321
3 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina18:30:325
4 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta18:30:329
5 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina18:30:385
6 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta18:31:000
7 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta18:31:316
8 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-271 Rd. zur.
9 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
12 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
14 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
15 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
16 Aleksandr ArtjemevRUS NATIONAL Lada Kalina2 Rd. zur.
17 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada Kalina5 Rd. zur.
DNS Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada Kalina
DNS Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina
schnellste Runde: Sotnikov 1:38.377 = 112,490 km/h
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 1
1 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 14:53:201
2 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC14:53:370
3 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 14:53:175
4 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 14:53:592
5 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 14:53:480
6 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
7 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 1 Rd. zur.
8 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
9 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 1 Rd. zur.
10 Andrej Jushin RUS SP 1 Rd. zur.
11 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
12 Aleksandr SheltovRUS SP 2 Rd. zur.
13 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 3 Rd. zur.
14 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SCDNF
DQ ? (10) Vasilie Kritschewski RUS SP 1 Rd. zur.
schnellste Runde: Frolov 1:31.767 = 120,592 km/h
Tourenwagen SP/TOURING, Rennen 2
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC17:27:580
2 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 17:28:036
3 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 17:28:189
4 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 17:28:275
5 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 17:28:305
6 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC17:28:389
7 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 17:28:392
8 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 17:29:307
9 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 17:29:322
10 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 17:29:403
11 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
12 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
13 Aleksandr SheltovRUS SP 2 Rd. zur.
14 Andrej Jushin RUS SP 3 Rd. zur.
15 Vasilie Kritschewski RUS SP DNF
schnellste Runde: Frolov 1:31.597 = 120,816 km/h
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1
1 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 25:56.085
2 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC25:57.356
3 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW 26:04.105
4 Jan Horeliks LAT TOURING 26:04.443
5 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC 26:05.969
6 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC26:11.754
7 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW 26:37.136
8 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC26:44.201
9 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino 27:05.605
10 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic 27:06.794
11 Andrej Nikolajev RUS TOURING BMW E90 27:22.669
12 Andrej Jushin RUS SP 27:27.531
13 Juri Semenchjov RUS SP Honda 27:38.708
14 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320 27:43.335
15 Pavel Kalmanovich RUS TOURING Lada GrantaDNF
16 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic DNF
18 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46 DNF
19 Vasilie Kritschewski RUS SP DNF
DQ Michail RajevRUS SP Honda Civic27:40.009
schnellste Runde: Kvitka 1:37.511
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Aleksandr Frolov RUS TOURING Seat Leon SC
2 Oleg KvitkaRUS TOURING BMW
3 Jan Horeliks LAT TOURING
4 Andrej Radoshnov RUS TOURING Seat Leon SC
5 Sergej Rjabov RUS TOURING BMW
6 Dimitrie Dobrowolski RUS TOURING BMW 320i E46
7 Vladimir Strelchenko RUS TOURING Seat SC
8 Pavel Kalmanovich RUS TOURING Lada Granta
9 Andrej Nikolajev RUS TOURING BMW E90
10 Artem Jerjomin RUS TOURING Seat Leon SC
11 Aleksandr Lwov RUS SP BMW 320
12 Vladimir Cherevan RUS SP Honda Civic
13 Viktor Kazankov RUS SP Honda Marino
14 Vasilie Kritschewski RUS SP
15 Andrej Artiushin RUS SP Honda Civic 1 Rd. zur.
16 Michail RajevRUS SP Honda Civic1 Rd. zur.
17 Juri Semenchjov RUS SP Honda 1 Rd. zur.
18 Michail Ukhov RUS TOURING BMW 320si E90 1 Rd. zur.
DNS Andrej Jushin RUS SP
schnellste Runde: Horeliks 1:36.964
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 1
1 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta26:37.757
2 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina26:39.065
3 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta26:54.559
4 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta26:54.783
5 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta27:02.430
6 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada Kalina28:09.787
7 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
8 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
10 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Aleksandr Artemjev KZ NATIONAL 1 Rd. zur.
12 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
14 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
15 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
16 Lev Nikitin RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
17 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-272 Rd. zur.
18 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada KalinaDNF
19 Sergej NushdinRUS LIGHT Lada KalinaDNF
DNS Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT
DNS Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault
schnellste Runde: Mitjajev 1:44.537
Tourenwagen LIGHT/NATIONAL, Rennen 2
1 Boris Shulmeyster RUS LIGHT Ford Fiesta
2 Aleksandr Sotnikov RUS LIGHT Ford Fiesta
3 Michail DonchenkoRUS LIGHT Ford Fiesta
4 Michail Mitjajev RUS LIGHT Lada Kalina
5 Michail Gratshev RUS LIGHT Ford Fiesta
6 Vadim Meshtscharjakov RUS NATIONAL Lada Kalina
8 Aleksandr Artemjev KZ NATIONAL
8 Vasilie Mesenzev RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
9 Vladislav Kubasov RUS NATIONAL VAZ 21071 Rd. zur.
10 Lev Juditzkie RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
11 Aleksandr Kobenko RUS LIGHT VAZ 11193-271 Rd. zur.
12 Sergey Koronatov RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
13 Lev Nikitin RUS NATIONAL Lada Kalina1 Rd. zur.
14 Michail MalejevRUS NATIONAL Lada KalinaDNF
15 Dimitrie SavatejevRUS NATIONAL Lada Kalina3 Rd. zur.
16 Pavel Kalmanovich RUS LIGHT Lada KalinaDNF
17 Natalja Golzova RUS NATIONAL Lada KalinaDNF
18 Alexander Salnikov RUS LIGHT Lada KalinaDNF
DNS Sergej NushdinRUS LIGHT Lada Kalina
DNS Ilja Ryshanushkin RUS LIGHT
DNS Jevgeni Meites RUS NATIONAL Dacia Logan Renault
schnellste Runde: Kalmanovich 1:45.448
Kalender 2011:
 
22.Mai
Smolensk (I.)
5.Juni
Kursk (II.)
3.Juli
Nishni Novgorod (III.)
21.August
Kasan (IV.)
11.September
Lushniki (V.)
25.September
St. Peterburg (VI.)
9.Oktober
Smolensk (VII.)
 
Startnummern:
1-19: Touring
20-39: SP
30-99: National