Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2006
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Russische Tourenwagen
NATIONAL

Quelle:
AVTOSPORT Magazin
NGS Lada 
2006
Termine-Dates-сроки
13./14.Mai
Newaring (I.)
28.Mai
Vorobyeny Gory (II.)
10./11.Juni
Newaring (III.)
1./2.Juli
Newaring (IV.)
5./6.August
Mjatschkovo (V.)
2./3.September
Vorobyeny Gory (VI.)
23./24.September
Mjatschkovo (VII.)
   Endstand:
   1. Filippov 247
2. Sisov 197
3. Sheltov 188
4. Krichevskie 188
5. Fedorov 174
6. Basov 168
7. Borisov 149
8. Bernhardt 133
9. Smirnov 117
10. Shemjakina 107
11. Lwov 95
12. Puchov 88
13. Spiridonov 85
14. Agafonov 67
15. Nikolajev 65
16. Kolesnikova 61
17. Dutov 47
18. Baldin 21
  
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 

Russische Tourenwagen Meisterschaft 2006
Klasse NATIONAL
zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Russland
 
»2007 »2008 »2009 »2010 »2011
| Newaring I | Vorobyevy Gory I | Newaring II | Newaring III | Mjatschkovo I | Vorobyevy Gory II | Mjatschkovo II |
Startliste
St.Nr.Name
3Spiridonov,Maksimprivat
4Baldin,Sergejprivat
7Lwov,AleksandrSOLEKS Auto
8Puchov,SergejSOLEKS Auto
10Filippov,IgorKaluga
11Agapov,NikolaiDynamo Autosport JUNIOR
14Sisov,PawelKaluga
19Shemjakina,Veronikaprivat
21Borisov,SergejV-Tuning
23Bukatov,BorisVMP Racing
24Krichevskie,VasiliTaxi 2 Racing
25Nikolajev,VladimirKaluga
27Basov,AleksejRostokino Lada
33Semykin,DenisVMP Racing
34Fjodorov,PavelGolden Motors
43Efimov,VadimBilkon
45Dutov,DimitriPrimastroy Racing
50Agafonov,Andrejprivat
55Hatjushenko,NikitaDynamo Autosport JUNIOR
57Bernhardt,DimitriKaluga
65Basejev,TimurGolden Motors
67Sheltov,AleksandrTaxi 2 Racing
74Smirov,AleksandrAlbatros
Gusjev,AleksejAIMOL
Kolesnikowa,Olesja privat
1. Newaring St.Petersburg
13.-14.5.2006
1 Dutov,Dimitri RUS
2 Borisov,Sergej RUS
3 Krichevski,Vasilie RUS
4 Sheltov,Aleksandr RUS
5 Lwov,Aleksandr RUS
6 Puchov,Sergej RUS
7 Fjodorrov,Pawel RUS
8 Basov,Aleksej RUS
9 Smirnov,Aleksandr RUS
10 Nikolajev,Vladimir RUS
11 Filippov,Igor RUS
12 Bernhardt,Dimitri RUS
13 Sisov,Pawel RUS
2. Vorobyevy Gory Moskau
27.-28.5.2006
25 Runden
1 Basov,Aleksej RUS 35:36.213
2 Filippov,Igor RUS 35:49.767
3 Krichevski,Vasilie RUS   35:55.370
4 Bernhardt,Dimitri RUS
5 Borisov,Sergej RUS
6 Dutov,Dimitri RUS
7 Agafonov,Andrej RUS
8 Puchov,Sergej RUS
9 Fjodorrov,Pawel RUS
10 Baldin,Sergej RUS
11 Sisov,Pawel RUS
12 Sheltov,Aleksandr RUS DNF
13 Nikolajev,Vladimir RUS DNF
14 Smirnov,Aleksandr RUS DNF
15 Lwov,Aleksandr RUS DNF
schnellste Runde: Sisov 01:13.559
3. Newaring St.Petersburg
10.-11.6.2006
19 Runden
1 Filippov,Igor RUS  VAZ 2112-37 27:49.723
2 Smirnov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37 27:57.237
3 Sheltov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37 28:03.727
4 Krichevski,Vasilie RUS VAZ 2112-37
5 Fjodorrov,Pawel RUS VAZ 2112-37
6 Sisov,Pawel RUS VAZ 2112-37
7 Agafonov,Andrej RUS VAZ 2112-37
8 Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
9 Nikolajev,Vladimir RUS VAZ 2112-37
10 Spiridonov,Maksim RUS VAZ 2108
11 Shemjakina,Veronika RUS VAZ 2112-37
12 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37 DNF
13 Basov,Aleksej RUS VAZ 2112-37 DNF
14 Borisov,Sergej RUS VAZ 2112-37 DNF
15 Dutov,Dimitri RUS VAZ 2112-37 DNF
16 Bernhardt,Dimitri RUS VAZ 2112-37 DNF
schnellste Runde:
Filippov 1:25.911=111.925km/h
4. Newaring St.Petersburg
1.-2.7.2006
19 Runden
1 Filippov,Igor RUS VAZ 2112-37 27:43.520
2 Basov,Aleksej RUS  VAZ 2112-37  27:52.426
3 Borisov,Sergej RUS VAZ 2112-37 27:56.139
4 Krichevski,Vasilie RUS VAZ 2112-37
5 Sheltov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
6 Bernhardt,Dimitri RUS VAZ 2112-37
7 Fjodorrov,Pawel RUS VAZ 2112-37
8 Shemjakina,Veronika RUS VAZ 2112-37
9 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
10 Sisov,Pawel RUS VAZ 2112-37
11 Agafonov,Andrej RUS VAZ 2112-37
12 Nikolajev,Vladimir RUS VAZ 2112-37
13 Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
14 Smirnov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37 DNF
15 Dutov,Dimitrie RUS VAZ 2112-37 DNF
schnellste Runde: Sheltov 1:26.288
5. Mjatschkovo Moskau
5.-6.8.2006, 16 Runden
1 Borisov,Sergej RUS  VAZ 2112-37 32:26.782
2 Sheltov,Aleksandr RUS VAZ 2112-3732:27.679
3 Filippov,Igor RUS VAZ 2112-37 32:40.752
4 Sisov,Pawel RUS VAZ 2112-37
5 Krichevski,Vasilie RUS VAZ 2112-37
6 Fjodorov,Pawel RUS VAZ 2112-37
7 Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
8 Bernhardt,Dimitri RUS VAZ 2112-37
9 Smirnov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
10 Basov,Aleksej RUS VAZ 2112-37
11 Shemjakina,Veronika RUS VAZ 2112-37
12 Spiridonov,Maksim RUS VAZ 2108
13 Kolesnikowa,Olesja RUS
14 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
15 Dutov,Jevgeni RUS BMW E46 320i
schnellste Runde:
Sheltov 02:00.924
6. Vorobyeny Gory Moskau
1.-2.9.2006, 25 Runden
1 Sisov,Pawel RUS  VAZ 2112-3733:48.495
2 Sheltov,Aleksandr RUS VAZ 2112-3733:50.074
3 Basov,Aleksej RUS VAZ 2112-37 33:53.445
4 Filippov,Igor RUS VAZ 2112-37
5 Smirnov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
6 Bernhardt,Dimitri RUS VAZ 2112-37
7 Krichevski,Vasilie RUS VAZ 2112-37
8 Fjodorov,Pawel RUS VAZ 2112-37
9 Shemjakina,Veronika RUS VW Polo GTI
10 Spiridonov,Maksim RUS VW Polo GTI
11 Kolesnikowa,Olesja RUS
12 Borisov,Sergej RUS VAZ 2112-37 DNF
13 Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37DNF
schnellste Runde:
Sisov 01:16.777
7. Mjatschkovo Moskau
23.-24.9.2006
1 Sisov,Pawel RUS VAZ 2112-37
2 Filippov,Igor RUS VAZ 2112-37
3 Sheltov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
4 Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
5 Fjodorov,Pawel RUS VAZ 2112-37
6 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
7 Spiridonov,Maksim RUS VW Polo GTI
8 Kolesnikowa,Olesja RUS
9 Shemjakina,Veronika RUS VW Polo GTI
10 Nikolajev,Vladimir RUS  VAZ 2112-37
11 Krichevski,Vasilie RUS VAZ 2112-37